ایستگاه قطار سریع السیر اصفهان تهران

کارفرما: شهرداری کلانشهر اصفهان

تاریخ: اردیبهشت ماه 1395

ویژگی های پروژه:

این پروژه با رویکرد توسعه و ارتقا ورزشگاه نقش جهان و همچنین بهبود حمل و نقل مخاطبان خاص طراحی و برنامه ریزی گردید بدین صورت که مکان پیشینی شده ایستگاه قطار سریع السیر اصفهان تهران با توسعه ی خط فرعی مترو اصفهان تا ایستگاه مذکور تشکیل یک هاب و TOD شهری داده و در همجواری آن مرکز فروشگاه و نمایشگاه مصالح ساختمانی برنامه ریزی گردیده است. وسعت این پروژه در حدود 10 هکتار می باشد و میزان سرمایه گذاری در این پروژه در حدود 5 هزار میلیارد تومان معادل 450 میلیون دلار برآورد شده است که در صورت اتفاق این پروژه ی عظیم حدود 20 هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.

پوزیشن کاری: مدیر طراحی و برنامه ریزی پروژه

پاسخی بگذارید